Natascha Zwaal

home

Welkom!

Deze website gaat over verschillende culturen en hun verhalen. Ik heb de kans gehad verschillende culturen in de hele wereld dieper te leren kennen, vaak door er langere tijd te wonen. Voorbeelden zijn de Maya’s, Inca’s, Kmer en volkeren uit West Afrika.

Mijn werk is geïnspireerd door het gedachtegoed dat er een universele wijsheid is die in de bron van alle culturen zit en in verhalen terugkomt. Daarom lijken verhalen en symboliek uit verschillende culturen vaak zo op elkaar!

Dit kan een inspiratie zijn voor de moderne mens die in een wereld van toenemende crisis -economisch, maar vooral ecologisch- gevraagd wordt over te gaan tot een andere manier van denken en handelen.

Geïnteresseerd? Lees meer over mijn boeken en lezingen. Of stuur een mail naar: nzwaal@yahoo.fr

 

 Natascha Zwaal 2-3

Comments are closed.